Skip links

Om Broja

Om Broja

Vi är ett ställningsföretag med huvudkontor i Eskilstuna, arbetsområde Mälardalen, Stockholms Län samt i Västmanland. Verksamheten startade 1982 och efter sammanslagningen med Strängnäs Hyrställningar 2017 ingår vi nu STRAMM AB. Idag, nästan 40 år senare, utför vi på marknaden all form av ställningsmontage.

Investeringar i personal, material och maskiner är viktigt för oss och sker ständigt.

Kontakta oss